SliderFullPane

SliderPane

ContentPane

SideMenuBottomPane

SideMenuTopPane

ContentPane_A

row_1_col_3

row_1_col_9

row_2_col_8

row_2_col_4

row_3_col_5

row_3_col_7

row_4_col_6_A

row_4_col_6_B

row_5_col_7

row_5_col_5

row_6_col_8

row_6_col_4

row_7_col_9

row_7_col_3

ContentPane_B

ContentPane_C

row_8_col_4_A

row_8_col_4_B

row_8_col_4_C

row_9_col_3_A

row_9_col_6_B

row_3_col_3_C

row_10_col_3_A

row_10_col_3_B

row_10_col_3_C

row_10_col_3_D

ContentPane_D

ContentPane_E

row_11_col_4_A

row_11_col_4_B

row_11_col_4_C

row_12_col_3_A

row_12_col_6_B

row_12_col_3_C

row_13_col_3_A

row_13_col_3_B

row_13_col_3_C

row_13_col_3_D

ContentPane_F

ContentPane_G

Row_14_col_9

Row_14_col_3

Row_15_col_8

Row_15_col_4

Row_16_col_7

Row_16_col_5

Row_17_col_6_A

Row_17_col_6_B

Row_18_col_5

Row_18_col_7

Row_19_col_4

Row_19_col_8

Row_20_col_3

Row_20_col_9

ContentPane_H

ContentPane_I